Mihotání ve vakuu ossobní nory 28 (ambientní kompozize 2013)

)

Láhev v sudu (ambientní kompozice 2016)