Jádrem je chuť art dělat. Ať obrazem, sochou, zvukem nebo pohybem. Během tvorby hledám prožitek. Nedá se to úplně slovem popsat.
Je to napojení se na nějaký proud energie shůry a ty víš stopro, že je to ono.
Moment, kdy víš přesně, co maluješ, i když to jsou skvrny. Když toto proběhne, tak se
v těchto abstraktních dílech nachází obsah.